ANBI

ANBI-status

Stichting In Between Café is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan ANBI’s zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Hieronder is de vereiste informatie van Stichting In Between Café te vinden.

Met vragen kunt u contact met ons opnemen via info@inbetweencafe.nl

Officiële naam

Stichting In Between Café

KVK en RSIN-nummer

KVK: 64786862
RSIN: 855843354

Adresgegevens

Vestigingsadres:
Kleinesingel 33, 3572 CG, Utrecht

Correspondentie-adres:
Rhônedreef 40, 3561 VA, Utrecht

Telefoon: 0646052266
E-mail: info@inbetweencafe.nl

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Download hier het actuele beleidsplan 2017-2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting In Between Café oefent haar taken volledig onbezoldigd uit.

  • Mein (Aadje) P.A. (Voorzitter)
  • Janssen (Henk) J.H.J. (Penningmeester)
  • ten Velde (Frans) F.A.M. (Secretaris)

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten/ Financieel verslag

Jaarrekening 2015 In Between Café
Jaarrekening 2016 In Between Café
Jaarrekening 2017 In Between Café
Jaarrekening 2018 In Between Café

Momenteel wordt gewerkt aan het jaarverslag voor 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: penningmeester@inbetweencafe.nl

Donaties/ Giften

Als je het werk van het In Between Café een warme hart toedraagt,
kun je ons steunen door te doneren op rekeningnummer:
NL 74 TRIO 0391 0985 35 t.n.v. Stichting In Between Café.