ANBI

ANBI-status

Stichting In Between Café is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan ANBI’s zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Hieronder is de vereiste informatie van Stichting In Between Café te vinden.

Met vragen kunt u contact met ons opnemen via info@inbetweencafe.nl

Officiële naam

Stichting In Between Café

KVK en RSIN-nummer

KVK: 64786862
RSIN: 855843354

Adresgegevens

Vestigingsadres:
Kleinesingel 33, 3572 CG, Utrecht

Correspondentie-adres:
Rhônedreef 40, 3561 VA, Utrecht

Telefoon: 0646052266
E-mail: info@inbetweencafe.nl

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Download hier het actuele beleidsplan 2017-2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting In Between Café oefent haar taken volledig onbezoldigd uit.

  • Mein (Aadje) P.A. (Voorzitter)
  • Janssen (Henk) J.H.J. (Penningmeester)
  • ten Velde (Frans) F.A.M. (Secretaris)

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten/ Financieel verslag

Jaarrekening 2015 In Between Café
Jaarrekening 2016 In Between Café
Jaarrekening 2017 In Between Café

Momenteel wordt gewerkt aan het jaarverslag voor 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: penningmeester@inbetweencafe.nl

Donaties/ Giften

Als je het werk van het In Between Café een warme hart toedraagt,
kun je ons steunen door te doneren op rekeningnummer:
NL 74 TRIO 0391 0985 35 t.n.v. Stichting In Between Café.