ANBI

ANBI-status

Stichting In Between Café is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan ANBI’s zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke publicatieplicht voor ANBI’s. Hieronder is de vereiste informatie van Stichting In Between Café te vinden.

Met vragen kunt u contact met ons opnemen via info@inbetweencafe.nl

Officiële naam

Stichting In Between Café

KVK en RSIN-nummer

KVK: 64786862
RSIN: 855843354

Adresgegevens

Adres: Kleermakerslaan 25, 3454 GT De Meern
Telefoon: 0612899026
E-mail: info@inbetweencafe.nl

Statuten

Download de Akte Oprichting van Stichting In Between Café

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Download hier het actuele beleidsplan 2017-2018

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting In Between Café oefent haar taken volledig onbezoldigd uit.

  • Otten, Alberta Martina (voorzitter)
  • Janssen, Jacobus Hendrikus Johannes (Penningmeester)
  • Babeliowsky, Leopold Carl Vincent (Secretaris)

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Momenteel wordt het Jaarverslag 2016 opgemaakt

Financieel verslag

Momenteel wordt het Jaarverslag 2016 opgemaakt

Donaties/ Giften

Als je het werk van het In Between Café een warme hart toedraagt,
kun je ons steunen door te doneren op rekeningnummer:
NL 74 TRIO 0391 0985 35 t.n.v. Stichting In Between Café.